Obrazek z nagłówka

#SHORT: Przydatne skróty klawiszowe w Windows cz. 1

Aktualizacja:
Lista przydatnych skrótów klawiszowych w systemie Windows:

Ctrl + A - zaznacz wszystko
Ctrl + F - wyszukaj w oknie aplikacji
Ctrl + X - wytnij
Ctrl + C - kopiuj
Ctrl + V - wklej
Ctrl + Z - cofnij
Ctrl + D (lub Delete) - przenieś element do kosza
Ctrl + F5 (lub R) - odśwież okno (kasując wszystkie zapisane dane dotyczące widoku)
Ctrl + Y - ponów akcję
Alt + Tab - przełącz między oknami
Alt + F4 - zamknij aplikację
Alt + F8 - pokaż hasło na ekranie logowania
Alt + Esc - przełączaj między elementami w kolejności w jakiej zostały otwarte
Alt + Enter - wyświetl właściwości wybranego elementu
Alt + Lewa strzałka - powrót
Alt + Prawa strzałka - przejdź dalej
Alt + Page Up - przesuń ekran do góry
Alt + Page Down - przesuń ekran na dółF2 - zmień nazwę wybranego pliku/folderu
F3 - szukaj w eksploratorze windows
F4 - wyświetl pasek adresu w eksploratorze windows
F5 - odśwież aktywne okno
F6 - przełączaj między elementami w oknie lub windowsie
F10 - aktywuj pasek menu w bieżącej aplikacji